MINGORP – Poziv za iskaz interesa za prijavu ocjenjivača/čica pristiglih projektnih prijedloga u okviru IV. komponente IPA

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva objavilo je Poziv za iskaz interesa za prijavu u bazu podataka ocjenjivača/čica ponuda pristiglih na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava u sklopu IV. komponente programa IPA. 

Cilj je ovog poziva uspostavljanje baze podataka ocjenjivača/ica koji/e će sudjelovati u ocjenjivanju ponuda pristiglih na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava.

Ocjenjivačem/icom se smatra stručnjak/inja s detaljnim poznavanjem područja koje pokriva program dodjele bespovratnih sredstava, a kojeg/u provedbeno tijelo angažira kako bi proveo/la pismenu ocjenu prijava za dodjelu bespovratnih sredstava, koristeći se objavljenim obrascima za ocjenjivanje.
 
Ovaj Poziv otvoren je do 30. listopada 2009. te molimo sve zainteresirane kandidate/kandidatkinje da svoje molbe dostave na sljedeće adrese uz napomenu da prijave moraju biti popunjene elektronski i potpisane:
 
Za područje obrazovanja:
Agencija za strukovno obrazovanje
Za Poziv na iskaz interesa za ocjenjivače
Lastovska 23
10 000 Zagreb
 
 Za područje rada, zapošljavanja i socijalne uključenosti:
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Za Poziv na iskaz interesa za ocjenjivače
Radnička cesta 39/I
10 000 Zagreb
 
Ostale informacije dostupne su ovdje, kao i prijavni obrazac.