Usvojeno Izvješće o provedbi Operativnog plana Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva (2007.-2011.) za 2008. godinu

Sukladno obvezi koordinacije praćenja provedbe mjera Operativnog plana Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske izradio je drugo Izvješće o provedbi Operativnog plana za 2008. godinu, koje je Vlada Republike Hrvatske prihvatila na svojoj 7. sjednici održanoj 3. kolovoza 2009.

U 2008. u okviru Operativnog plana u provedbi je bilo 60 mjera za što su institucije nositelji mjera izdvojile 70.587.809,66 kuna. Također, treba napomenuti da je u 2008. godini iz državnog proračuna izdvojeno ukupno 624.170.075,33 kuna za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva.
 
Tekst Izvještaja dostupan je ovdje.