IPA prekogranični program Hrvatska – Srbija: Info dani za potencijalne prijavitelje projekata

Po objavljivanju natječaja 17. srpnja 2009., operativne strukture IPA prekograničnog programa Hrvatska – Srbija u narednom će razdoblju organizirati niz informativnih sastanaka s potencijalnim prijaviteljima projekata na raspisani natječaj, kako bi se razjasnile glavne smjernice vezane uz programska i financijska pitanja. Info dani održat će se prema sljedećem rasporedu:

Datum
Mjesto
Adresa
23.07.2009. u 10:30
Sremska Mitrovica (SR)
SO Sremska Mitrovica (Velika sala), Trg Svetog Dimitrija 13
24. 07.2009. u 10:30
Sombor (SR)
Gradska kuća (Svečana skupštinska sala), Trg cara Uroša 1
28. 07.2009. u 10:30
Subotica (SR)
na Otvorenom univerzitetu (Amfiteatar), Trg cara Jovana Nenada 15
28. 07.2009. u 9:30
 
Osijek (HR)
na Ekonomskom fakultetu, Gajev trg 7
29.07.2009. u 9:30
Vukovar (HR)
u Palači Srijem (Velika vijećnica), Županijska 9

Više: službene stranice Prekograničnog programa Hrvatska – Srbija