IPA prekogranični program Hrvatska – BiH: Info dani za potencijalne prijavitelje projekata

Operativne strukture IPA prekograničnog programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina u narednom će razdoblju organizirati niz informativnih sastanaka s potencijalnim prijaviteljima projekata na nedavno raspisani natječaj, kako bi se razjasnile glavne smjernice natječaja vezane uz programska i financijska pitanja. Info dani održat će se prema sljedećem rasporedu:

  
Datum
Mjesto
Adresa
27.07.2009.
Slavonski Brod (HR)
Velika vijećnica, BP županija, Petra Krešimira IV, br.1
28. 07.2009.
Karlovac (HR)
Županijska komora Karlovac, Kralja Tomislava 19b
30. 07.2009.
Zadar (HR)
Zadarska županija, Božidara Petranovića 8
03. 08.2009.
Dubrovnik (HR)
DUNEA, Branitelja Dubrovnika 41
04.08.2009.
Mostar (BiH)
Hotel „Ero“, Ante Starčevića
06.08.2009.
Brčko (BiH)
Grand Hotel „Posavina“, Trg mladih 4
07.08.2009.
Banja Luka (BiH)
Hotel Grand, Subotička 3
 
Prijave sudionika primat će se do 25. srpnja 2009., na mail-adresu info@cbc-cro-bih .net. Program i prijavni obrazac možete preuzeti ovdje.