Završen proces objave sva tri natječaja u sklopu I. komponente programa IPA 2008

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU) raspisala je sva 3 natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte koji će pridonijeti jačanju kapaciteta i uloge organizacija civilnog društva u izvođenju aktivnosti praćenja provedbe pravne stečevine EU u području anti-diskriminacijske politike, borbe protiv korupcije i dobrog upravljanja te održivog razvoja.  

Natječaji će se financirati iz sredstava pomoći Europske zajednice u okviru I. komponente programa IPA 2008 pod nazivom „Pomoć u tranziciji i jačanje institucija“, pri čemu je u izradi natječajne dokumentacije aktivno sudjelovao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u suradnji sa Savjetom za razvoj civilnog društva, a u sklopu nadležnosti proizašlih iz uloge Ureda za udruge kao Jedinice za provedbu projekata pretpristupne pomoći Europske unije za sektor civilnog društva.
 
U natječaju sa svojim projektnim prijedlozima mogu sudjelovati organizacije civilnog društva, kao i akademske i istraživačke institucije. Ukupni raspoloživi iznos za dodjelu u sklopou svakog od raspisanih natječaja je 1.111.111 EUR, a visina bespovratnih sredstava će se dodjeljivati u rasponu između 50.000 i 250.000 EUR.
 
Natječajna dokumentacija dostupna je na internetskoj stanici EuropeAid-a i SAFU-a, a možete ju preuzeti i u nastavku. Rokovi za podnošenje projektnih prijedloga su 2. studenoga 2009. (za područje anti-diskriminacijske politike), odnosno 10. studenoga 2009. (za područje borbe protiv korupcije i dobrog upravljanja) te 16. studenoga 2009. (za područje održivog razvoja), a termin održavanja informativnog sastanka u organizaciji SAFU-a  bit će objavljen na njihovoj internetskoj stranici. Ured za udruge također planira u razdoblju neposredno nakon ljetne stanke organizirati niz regionalnih pripremnih radionica za potencijalne korisnike programa, a raspored održavanja možete pronaći ovdje.


Natječajna dokumentacija:
 
Osnaživanje uloga i kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje provedbe pravne stečevine EU na području antidiskriminacijske strategije 

Osnaživanje sudjelovanja organizacija civilnoga društva u praćenju provedbe pravne stečevine Europske unije, na području borbe protiv korupcije i sveukupne transparentnosti, otvorenosti i odgovornosti tijela javne uprave
- Odgovore na pitanja potencijalnih aplikanata, koje je objavila Središnja agencija za financiranje i ugovaranje, možete pronaći ovdje.
 
Razvijanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za sustavno praćenje i zagovaranje politika održivog razvoja i integriranih pristupa upravljanja otpadom i vodama, transporta, energetske učinkovitosti, regionalnog razvoja, održivog korištenja prirodnih izvora te okolišne sigurnosti