Izaslanstvo Crne Gore u posjetu Uredu za udruge

Od 13. do 15. svibnja 2009. Ured za udruge bio je domaćin studijskog posjeta izaslanstva Crne Gore čija je svrha bila upoznavanje s iskustvima Republike Hrvatske u izgradnji poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva.  S obzirom da se u Crnoj Gori, nakon osnivanja Ureda za udruge početkom 2008. godine, priprema uspostava novih mehanizama za savjetovanja s organizacijama civilnog društva, u fokusu interesa izaslanstva bila su dosadašnja iskustava Ureda za udruge Vlade RH u suradnji s udrugama, ponajprije kroz potporu radu Savjeta za razvoj civilnog društva, ali i kroz uspostavu sustava financiranja iz državnog proračuna i fondova Europske unije. 

U sastavu crnogorskog izaslanstva bili su: Danka Latković, šefica Kancelarije za saradnju sa NVO u Generalnom Sekretarijatu Vlade Crne Gore, Ivan Šikmanović, iz Ministarstva unutarnjih poslova i javne uprave, Zorica Petrović, iz Ministarstva pravde, Snežana Zečević, iz kabineta potpredsjednice Vlade za Europske integracije i Antonella Balić, iz Kancelarije za saradnju s NVO u Generalnom Sekretarijatu Vlade Crne Gore.
 
U sklopu posjeta, delegacija je u Uredu za udruge dobila informacije o institucionalnom i normativnom okviru za suradnju Vlade Republike Hrvatske i organizacija civilnog društva, zadaćama Ureda u koordinaciji rada ministarstava, središnjih državnih ureda, ureda Vlade Republike Hrvatske i državnih upravnih organizacija u vezi s praćenjem i unaprjeđenjem suradnje s nevladinim, neprofitnim sektorom u Republici Hrvatskoj, te informacije o aktivnostima Ureda na međunarodnom planu i praćenju provedbe projekata organizacija civilnog društva financiranih iz pretpristupnih fondova EU.

 

 

 

 

 

 

Osim posjete Uredu za udruge, delegacija Crne Gore posjetila je Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU, gdje su se upoznali sa zadaćama Središnjeg ureda u koordiniranju programa potpore projektima organizacija civilnoga društva, kao i Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva gdje su se upoznali s mogućnostima sudjelovanja organizacija civilnog društva u projektima prekogranične suradnje. U Središnjem državnom uredu za upravu, gosti iz Crne gore dobili su informacije o registrima i evidencijama organizacija civilnoga društva, a u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi o financiranju programa i projekata udruga u području socijalne skrbi. Udruga „ODRAZ“ bila je domaćin sastanka delegacije s predstavnicima Savjeta za razvoj civilnog društva, gdje se razgovaralo o zadaćama tog tijela i mogućnostima osnivanja slične institucije i u Crnoj Gori.