Informativni dani o Programima Zajednice

Program Kultura 2007. - 2013.

Odjel za kulturnu kontaktnu točku Ministarstva kulture Republike Hrvatske, u suradnji s Delegacijom Europske komisije u Republici Hrvatskoj, organizira Informativni dan u četvrtak, 12. ožujka 2009., u prostorijama Informacijskog centra Europske unije pri Delegaciji Europske komisije, Trg žrtava fašizma 6.

Teme Informativnog dana bit će:
- program Kultura 2007. - 2013. općenito
- natječaj 1.3. - prijavnica; rok prijave na natječaj je 01. svibnja 2009.
- primjer dobre prakse
- međunarodna kulturna suradnja RH
 
Zainteresirani svoje potvrde o sudjelovanju trebaju poslati najkasnije do ponedjeljka, 9. ožujka 2009. godine na e-mail adresu ccp@min-kulture.hr ili putem telefaksa na broj 01/4866 380. Za seminare se ne plaća kotizacija. Program događanja će biti objavljen na stranicama www.min-kulture.hr/ccp (Info dani /2009.).
 
 
„Grundtvig“ potprogram Programa za cjeloživotno učenje
 
U organizaciji Agencije za mobilnost i programe Europske unije, 20. ožujka 2009. održat će se informativni dan o Grundtvig potprogramu Programa za cjeloživotno učenje, u prostorima Europskog doma, Jurišićeva 1, Zagreb

Program za cjeloživotno učenje je vodeći program Europske komisije u području obrazovanja i osposobljavanja. U okviru Programa za cjeloživotno učenje nalazi se potprogram Grundtvig, koji obuhvaća obrazovanje odraslih, te nudi obrazovne mogućnosti ustanovama i pojedincima aktivnim u obrazovanju odraslih za međunarodnu suradnju.

Za Hrvatsku je unutar potprograma Grundtvig tijekom 2009. otvorena mogućnost prijava za aktivnosti pojedinačne mobilnosti. Hrvatske ustanove za obrazovanje odraslih moći će slati određeni broj nastavnog i nenastavnog osoblja na stručno usavršavanje ili posjet u ustanovu za obrazovanje odraslih u drugu europsku državu. Također, ostale organizacije uključene u obrazovanje odraslih (agencije, tijela lokalne i državne vlasti, udruge, itd.) moći će slati svoje stručnjake za obrazovanje odraslih na stručna usavršavanja ili posjete u okviru aktivnosti mobilnosti, studijskih i pripremnih posjeta u drugu europsku državu. Tijekom daljnjeg uvođenja Programa, nakon 2009., hrvatske ustanove za obrazovanje odraslih moći će prijavljivati projekte većega obujma kao što su partnerstva.

Informativni dan je prilika za informiranje o Grundtvig potprogramu, pravilima prijave na natječaj za aktivnosti mobilnosti, te o koristima koje ustanove i ostale organizacije mogu dobiti iz ovih projekata.
 
Više na stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije