Odobreno 12 prijava za sufinanciranje EU projekata organizacija civilnog društva

 

Temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2015. godinu, donesena je druga Odluka o sufinanciranju projekata i programa organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2015. godinu, za koje je prijava podnesena u razdoblju od 14. svibnja do 17. lipnja 2015.
 
Svim podnositeljima prijava koji udovoljavaju kriterijima utvrđenim Pravilima za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2015. godinu odobren je maksimalno ostvariv iznos.
Sufinancirat će se projekti organizacija civilnoga društva u iznosima i postotku kako je navedeno u Odluci.