Stručni seminar „Kako pripremiti prekogranični bilateralni projekt“, 17. srpnja 2008., Celje, Slovenija

Slovenska udruga "Projektni ured nevladinih organizacija savinjske regije" poziva na sudjelovanje na stručnom seminaru pod nazivom Kako pripremiti prekogranični bilateralni projekt. Seminar će se održati u četvrtak, 17. srpnja 2008. u Celju (Slovenija), a u sklopu programa europske teritorijalne suradnje (cilj br. 3 europske kohezijske politike).


Seminar je namijenjen udrugama, privatnim i javnim zavodima, ustanovama, strukovnim udruženjima, poduzećima i jedinicama lokalne samouprave. Radni jezik će biti slovenski. Više informacija o seminaru (na slovenskom jeziku) možete preuzeti ovdje.