Izgradnja javnih politika i usluga usmjerenih na građane, 26.-27. lipnja 2008., Ljubljana, Slovenija

U organizaciji OECD-a i Vlade Republike Slovenije uz potporu Programa Svjetske banke za komunikacije u sustavu upravljanju i odgovornosti, DECIM-a, ECAS-a i međunarodne nezavisne organizacije Involve, u Ljubljani će se 26. i 27. lipnja održati međunarodni seminar pod nazivom «Izgradnja javnih politika i usluga usmjerenih na građane».

Svrha konferencije je omogućiti sudionicima jedinstven forum za uspostavljanje dijaloga i razmjenu iskustava i primjera dobre prakse za izgradnju javnih politika i usluga usmjerenih građanima. Zaključci i rezultati konferencije bit će objavljeni i to kao dio OECD-ovog izvješća «Od otvorenog prema uključivom: izgradnja javnih politika i usluga usmjerenih na građane».
 
Program konferencije možete preuzeti ovdje, a više informacija dostupno je na stranici:
http://www.oecd.org