Radionica za izradu projektnih prijedloga u sklopu Programa Europa za građane u Dubrovniku, 8.7.2015.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u suradnji s udrugom Deša -  Dubrovnik organizira jednodnevnu specijaliziranu radionicu za izradu projektnih prijedloga za naredni rok (1. rujna 2015. godine) u sklopu programa Europa za građane 2014-2020.

Program Europa za građane 2014-2020 usmjeren je na promicanje aktivnog europskog građanstva, jačanje građanske participacije u Europskoj uniji, izravno utjecanje na njene strategije i politike, a namijenjen je jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, organizacijama civilnoga društva i drugim neprofitnim organizacijama, poput obrazovnih, kulturnih i istraživačkih institucija.
 
Program je podijeljen u dvije cjeline – Europsko sjećanje i Demokratski angažman i građansko sudjelovanje. Cjelina „Demokratski angažman i građansko sudjelovanje“ dodatno je podijeljena u tri mjere – Bratimljenje gradova, Umrežavanje gradova i Projekti civilnoga društva.
 
Godišnje je moguće prijaviti projektne prijedloge na dva roka. Na prvom ovogodišnjem roku (1. ožujka) bilo je moguće prijaviti projektni prijedlog na obje cjeline. Na sljedećem roku za podnošenje prijava (1. rujna) potencijalni prijavitelji mogu prijaviti projektne prijedloge na samo dvije mjere – Bratimljenje gradova te Umrežavanje gradova.
 
Ciljana skupina radionice
 
Ovim putem pozivamo na sudjelovanje predstavnike općina, gradova, županija, Odbora za bratimljenje te organizacija civilnoga društva i drugih neprofitnih organizacija (obrazovne i istraživačke ustanove, kulturne ustanove) koje žele prijaviti projekt na idućem roku (1. rujna) na radionicu tijekom koje će imati priliku proširiti znanja o Programu i razradili svoju projektnu ideju.
 
Radionica će se održati u srijedu, 8. srpnja 2015. godine, s početkom u 9.30 satiu Dubrovniku u Lazaretima, Frana Supila 4.  
 
Radionica je podijeljena u dva dijela. U prvom dijelu predstavit će se struktura Programa, godišnji prioriteti s kojima projektni prijedlozi trebaju biti usklađeni te primjeri dobre prakse. U drugom dijelu sudionike/ce će se podijeliti u grupe te će uz pomoć predstavnika/ca Ureda razvijati svoje projektne ideje.
 
Program radionice
 
Prijava sudjelovanja na radionici
 
Radionica je ograničena na 25 sudionika te je predviđeno da najviše dvije osobe iz jednog tijela lokalne vlasti/jedne organizacije/institucije prisustvuju radionici.
 
Iskaz interesa za sudjelovanjem na radionici podnosi se isključivo ispunjavanjem on-line Google prijavnice. Molimo Vas da istu ispunite najkasnije do srijede, 1. srpnja 2015. godine (na kraju prijavnice obavezno kliknuti na „Pošalji).

Sve osobe koje ispune on-line prijavnicu bit će putem e-maila, a zaključno s 3.7., obaviještene o sudjelovanju na radionici.