Program Europa za građane – rezultati provedenog istraživanja o stavovima sudionika radionica za potencijalne prijavitelje

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske od 2008. godine djeluje kao Nacionalna kontakt točka za program Europa za građane. Uloga Nacionalne kontakt točke obuhvaća promociju Programa u Republici Hrvatskoj te pružanje tehničke i savjetodavne potpore potencijalnim prijaviteljima u izradi i prijavi projektnih prijedloga na godišnje natječaje u okviru ovog Programa.

U 2014. i 2015. godini u suradnji s organizacijama na lokalnoj razini Ured je organizirao ukupno 18 informativnih radionica te jedan regionalni forum za izradu projektnih ideja. Djelatnici Nacionalne kontakt točke redovito odgovoraju na upite potencijalnih prijavitelja te ih savjetuju prilikom izrade projektnih prijedloga, odnosno prijave na natječaje.

Kako bismo unaprijedili kvalitetu tehničke i savjetodavne potpore koju svakodnevno pružamo potencijalnim prijaviteljima, a time i kvalitetu budućih projektnih prijedloga, odlučili smo se za vrednovanje naših dosadašnjih aktivnosti.

Osmislili smo upitnik s 22 pitanja koji smo odaslali na više od 600 adresa e-pošte, odnosno sudionicima informativnih radionica u 2014. i 2015. godini. Kroz upitnik smo htjeli saznati okviran broj i pravni oblik organizacija koje su podnijele prijavu na prvi ovogodišnji rok i s kojim zemljama u partnerstvu, s kojim su se izazovima susrele organizacije prilikom prijave projektnog prijedloga, u kojoj su mjeri zadovoljni s pruženom uslugom tehničke i savjetodavne podrške te koji su njihovi prijedlozi za poboljšanje rada Nacionalne kontakt točke.

Rezultate provedenog istraživanja možete pogledati ovdje.