Predstavljanje novog normativnog okvira za djelovanje udruga u Rijeci i Puli

Dana 25. ožujka 2015. zamjenica ravnatelja Ureda za udruge u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke održala je izlaganje za predstavnike udruga iz područja socijalne skrbi, zdravstva te ostalih humanitarnih djelatnosti, kao i udruga nacionalnih manjina te djelatnike Grada Rijeke na temu novog Zakona o udrugama i ostalih novosti vezanih uz poslovanje organizacija civilnog društva.

Pored novog Zakona o udrugama, predstavnicima civilnog društva predstavljeni su i drugi novousvojeni propisi, i to Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske i registra stranih udruga, Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija te Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.
 
Dana 26. ožujka 2015. predstavnice Ureda za udruge sudjelovale su na Info danima koje je, od 25. do 27. ožujka 2015. u Puli organizirala Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva.
U sklopu trodnevnog programa održalo se niz sastanaka, prezentacija, okruglih stolova, edukativnih i informativnih radionica i druženja te zanimljivih predavanja. Na Info danima također su održana predavanja o novom institucionalnom okviru za djelovanje udruga, pružene su i informacije o aktualnim natječajima pružene su i informacije o aktualnim natječajima u okviru Europskog socijalnog fonda, te je predstavljen i program Europa za građane.