Objavljen Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija

Na temelju Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, br. 121/14) donesen je Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija u Narodnim novinama (NN 31/15).
 
Ovim se Pravilnikom propisuje oblik i sadržaj financijskih izvještaja i izjave o neaktivnosti, razdoblja za koja se financijski izvještaji sastavljaju te obveza i rokovi njihovog podnošenja.
Ovim se Pravilnikom uređuje i minimalni sadržaj i rokovi dostave izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava te način vođenja, upis, brisanje i promjena podataka u Registru neprofitnih organizacija.
 
Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama, a možete ga pogledati ovdje