Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske udrugama nudi mogućnost obnove objekata i infrastrukture

U okviru podmjere 7.4. Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske koja se odnosi na "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu" udruge su u mogućnosti ulagati u obnovu objekata, prostora i infrastrukture koje koriste za obavljanje svojih djelatnosti.

Radi se o mjeri koju mogu iskoristiti udruge u naseljima s najviše 5000 stanovnika, jedinice lokalne samouprave do 5000 stanovnika i ostali, i to putem natječaja u kojem mogu ostvariti potporu po projektu/operaciji od 80 do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova za ulaganje. Jedno od potencijalnih ulaganja su i građenje i/ili opremanje društvenog doma/kulturnog centra.
 
Okvirno vrijeme objave natječaja za ulaganja je listopad 2015., a više informacija o natječajima za mjere iz Programa ruralnog razvoja u 2015. godini se može naći ovdje
 
Pravilnik o provedbi mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014 – 2020 se može naći ovdje