Izvješće o provedbi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u 2014. godini

Na sjednici Vlade RH održanoj 5. ožujka 2015. prihvaćeno je Izvješće o provedbi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u 2014. godini koje je pripremljeno sukladno obvezama iz Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014.-2016. kao i mjerama Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. – 2016. 

U 2014. godini provedena su ukupno 544 javna savjetovanja o nacrtima zakona, drugih propisa i akata. U odnosu na 2011. godinu (kad je provedeno 48 savjetovanja) to je povećanje u broju javnih savjetovanja od čak 1033%.
 
Od 11.587 komentara zainteresirane javnosti koje su nadležna državna tijela uzela u daljnje razmatranje, prihvaćeno ih je 3.366, dok ih je 2.743 djelomično prihvaćeno. Prihvaćeno je ili djelomično prihvaćeno više od polovice komentara zainteresirane javnosti u postupcima izrade nacrta zakona, drugih propisa i akata. Objavljeno je 334 izvješća s jasnim obrazloženjima razloga neprihvaćanja pojedinih primjedbi.
 
Ovi podaci ukazuju na porast transparentnosti rada tijela državne uprave kao i na sve veću uključenost građana u procese oblikovanja politika. Daljnji razvoj procesa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2015. poticat ćemo kroz „ e-Savjetovanja „- središnji internetski portal za savjetovanja s javnošću gdje će građani, poduzetnici, civilno društvo i ostala zainteresirana javnost moći puno lakše pristupiti svim otvorenim savjetovanjima državnih tijela i znatno jednostavnije slati svoje komentare i prijedloge poboljšanja nacrta propisa.
 
Izvješće je dostupno ovdje.
 
Infografiku možete preuzeti ovdje.