Usvojena Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2015.

 

Vlada Republike Hrvatske usvojila je Uredbu o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu, na 213. sjednici održanoj 11. veljače 2015.
 
Uredba je pripremljena temeljem analiza koje su izradila ministarstva i ostala državna tijela u kojima su utvrđene potrebe po pojedinim područjima propisanima člankom 8. stavkom 1. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/2009), a uzimajući u obzir zaključke Međuresornog povjerenstva za koordinaciju politike financiranja projekata i programa udruga iz Državnog proračuna te očitovanja nadležnih državnih tijela.
 
Kriteriji za raspodjelu utvrđeni su sukladno nacionalnim strategijama i programima zadovoljavanja javnih potreba u odgovarajućim djelatnostima, te sukladno programima za poticanje razvoja civilnoga društva, a iskazuju se udjelom pojedinih programskih aktivnosti u ukupnom dijelu prihoda od igara na sreću određenih člankom 8. stavkom 2. Zakona.
 
O utrošku sredstava raspoređenih prema ovoj Uredbi sve nadležne institucije izvještavaju Ministarstvo financija. Tekst Uredbe objavljene u Narodnim novinama (NN 17/15) možete preuzeti ovdje