Rasprava "Doprinos civilnoga društva suzbijanju korupcije i reformi javne uprave"

Povodom dovršetka procesa ugovaranja projekata iz programa IPA 2011 „Jačanje potpore organizacijama civilnog društva za povećanje dobrog upravljanja i transparentnosti javne uprave u Hrvatskoj“, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske organizira raspravu na temu Doprinos civilnog društva suzbijanju korupcije i reformi javne uprave koja će se održati 5. veljače 2015. s početkom u 13:30 h, u Kući Europe (Ban centar), Cesarčeva 2, Zagreb.

Svrha je rasprave javnosti približiti ciljeve projekata udruga čija je provedba započela početkom 2015. godine, a koji bi trebali izravno pridonijeti ostvarivanju strateških ciljeva RH na području suzbijanja korupcije odnosno reforme javne uprave. U raspravi će sudjelovati predstavnici organizacija civilnog društva, nadležnih državnih tijela, akademske zajednice i medija.
 
Projekti vrijedni preko 20 milijuna kuna sufinanciraju se sredstvima EU iz programa IPA 2011, te iz Državnog proračuna na poziciji Ureda za udruge, a provodit će se u suradnji 12 udruga i 50 partnerskih organizacija u 17 županija. Očekuje se da će provedba projekata potaknuti sinergijsko djelovanje civilnog društva, javne uprave, akademske zajednice i medija u praćenju i zagovaranju javnih politika, sprječavanju korupcije, te poticanju sudjelovanja građana u upravljanju proračunom, prostornim planovima i prirodnim resursima.
 
Molimo Vas da svoje sudjelovanje potvrdite na sljedeći broj telefona: 01/4599 - 828 (Sandro Novosel) i adresu elektronske pošte: sandro.novosel@uzuvrh.hr.  
 
Program događaja.