U Zaboku održana radionica za potencijalne prijavitelje u sklopu programa “Europa za građane 2014. – 2020.“

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, u suradnji sa Krapinsko-zagorskom županijom, održao je u četvrtak, 22. siječnja 2015. godine, radionicu o mogućnostima financiranja projekata kroz program “Europa za građane 2014. – 2020.“ Ukupno 58  predstavnika/ca škola, organizacija civilnoga društva, knjižnica te općina i gradova, upoznato je s mogućnostimafinanciranja projekata u sklopu Programa u financijskom razdoblju 2014.-2020, s posebnim naglaskom na sljedeći rok prijave projektnih prijedloga 2. ožujka 2015. godine.
 
                                                                                             
 
Prisutne je pozdravila zamjenica župana Jasna Petek, koja je istaknula otvorenost Krapinsko zagorske županije za suradnju s organizacijama civilnog društva, te predstavila EU projekt „Građanke i građani imaju moć“, na kojem je županija partner, a kojemu je cilj poticanje suradnje civilnog i javnog sektora. U županiji je osnovan Savjet za razvoj civilnog društva i donesen je kodeks za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u procesu donošenja općih akata.
 
                                                                                                          
 
U početnom dijelu radionice djelatnici Ureda za udruge predstavili su ciljeve i prioritete financiranja u programskom razdoblju 2014. – 2020. s posebnim naglaskom na godišnje prioritete za 2015. godinu. Predstavljeni su i struktura programa, kriteriji, pravila i procedure za dobivanje bespovratnih sredstava. Paula Kosić iz Kulturnog centra Klanjec predstavila je projekt „Europska tradicija za europsku budućnost“, koji je proveden 2014. godine, uz potporu programa Europa za građane.
Popodnevni dio bio je predviđen za individualno savjetovanje sa zainteresiranim sudionicima programa, koji su se podijelili u tri projektna tima i unapređivali svoje projektne ideje sa djelatnicima Ureda za udruge.
 
Prezentaciju s radionice možete preuzeti ovdje.