Održana 8. sjednica Savjeta za razvoj civilnog društva

U petak, 28. studenoga 2014., u zgradi Vlade Republike Hrvatske održana je 8. sjednica Savjeta za razvoj civilnog društva.

Na sjednici se raspravljalo o Nacrtu Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Uredbu je izradio Ured za udruge, sukladno obvezama iz novog Zakona o udrugama (NN 74/2014). Uredbom će se urediti kriteriji, mjerila i postupci koje primjenjuju nadležna državna tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te druge javne institucije prilikom financiranja projekata i programa udruga, a s ciljem učinkovitog, racionalnog i transparentnog korištenja sredstava iz javnih izvora. Do 9. prosinca 2014. traje postupak javnog savjetovanja o Nacrtu Uredbe, nakon čega bi se Uredba uputila na usvajanje Vladi Republike Hrvatske.

Savjet za razvoj civilnoga društva je savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske koje okuplja predstavnike organizacija civilnog društva (udruga, zaklada, sindikata i poslodavačkih udruženja) te državnih institucija iz svih relevantnih područja djelovanja.
 
Detaljnije o sadržaju 8. sjednice Savjeta bit će objavljeno u vidu bilješke na podstranicama Savjeta za razvoj civilnoga društva.