8. sjednica Savjeta za razvoj civilnog društva

8. sjednica Savjeta za razvoj civilnog društva održat će se 28. studenog 2014. u 13,30 sati.
 
Predloženi dnevni red je sljedeći:
  1. Usvajanje Zapisnika 7. sjednice Savjeta za razvoj civilnoga društva
  2. Nacrt Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
  3. Razno