Imenovanje predstavnika organizacija civilnog društva u Odbor za praćenje Operativnog programa ''Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.''

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije osniva Odbor za praćenje Operativnog programa ''Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.''

S obzirom da su predstavnici organizacija civilnog društva, kroz rad tematskih radnih skupina u koje su imenovani posredstvom Savjeta za razvoj civilnog društva, sudjelovali u pripremi programskih dokumenata za financijsko razdoblje 2014.–2020., traži se imenovanje 12 članova i njihovih zamjenika, predstavnika organizacija civilnoga društva, u Odbor za praćenje OP ''Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.''.

Član i zamjenik člana traže se iz sljedećih područja djelovanja OCD-a:
 • demokratizacija, vladavina prava, te razvoj obrazovanja,
 • djelovanje mladih,
 • djelovanje udruga proizašlih iz Domovinskog rata,
 • kulture,
 • skrbi o djeci,
 • skrbi o osobama s invaliditetom,
 • socijalne skrbi
 • sporta,
 • tehničke kulture,
 • zaštita i promicanja ljudskih prava,
 • zaštita okoliša i održivog razvoja,
 • zaštita zdravlja i unaprjeđenje kvalitete življenja.
Molimo sve zainteresirane da do 2. prosinca 2014. putem obrasca dostave svoje prijedloge. Prijedlozi se dostavljaju članovima Savjeta za razvoj civilnoga društva - predstavnicima udruga pojedinih područja. Popis članova Savjeta pronađite ovdje.
 
Obrazac