Regionalni forum Programa „Europa za građane 2014. - 2020.“

                               

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske organizira Regionalni forum „Europa za građane 2014. – 2020.“, koji će se održati 27. i 28. studenog 2014., u Zagrebu, u hotelu International, s početkom u 9:15. Regionalnim forumom predstavljaju se nove mogućnosti financiranja projekata u sklopu ovog Programa kojim se promiče razvoj europskog građanstva i sudjelovanje građana u razvoju europskih politika kroz umrežavanje, razmjenu znanja, iskustava, tradicija i vizija među organizacijama civilnog društva, jedinicama lokalne i područne samouprave, obrazovnim institucijama i ostalim dionicima.

Nakon svečanog otvaranja novog programskog razdoblja za korisnike programa iz Hrvatske te iz zemalja regije: Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Slovenije održat će se partnerski forum s ciljem sklapanja partnerstava i razvoja zajedničkih projektnih ideja. Sudionici foruma – predstavnici organizacija civilnoga društva i jedinica lokalne samouprave će kroz dva dana imati priliku oblikovati projektne prijedloge s partnerima s kojima će sudjelovati na predstojećim natječajima ovoga Programa. Forum se odvija u formatu konferencije po metodi otvorenog prostora, za grupno promišljanje zajedničkih tema. U predstojećem razdoblju, u planu je kontinuirano održavanje niza regionalnih praktičnih radionica u organizaciji Ureda za udruge koji je, kao Nacionalna kontakt točka za program „Europa za građane“, zadužen za informiranje i pružanje tehničke podrške prijaviteljima i provoditeljima projekata ugovorenih u sklopu Programa.
Forum će otvoriti g. Joško Klisović, zamjenik ministrice vanjskih i europskih poslova te g. Branko Baričević, voditelj predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj. Program će predstaviti gđa Cécile Le Clercq, predstavnica Opće uprave za komunikaciju Europske komisije. Otvaranju Foruma nazočit će i predstavnici diplomatskog zbora država članica EU i sudionica Programa „Europa za građane“, kao i predstavnici organizacija civilnoga društva i nadležnih tijela državne uprave.
 
Za više informacija i potvrdu sudjelovanja, kontakt osoba je Marta Raljević, tel: 01 4599 821, mob: 099 7335 381, e-pošta: marta.raljevic@uzuvrh.hr.
 
Program događanja

Letak s informacijama o rezultatima Programa „Europa za građane“ u razdoblju 2007. – 2013.