Novi natječaji Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva raspisala je pet natječaja od kojih su tri natječaja za odobravanje financijskih oblika podrški, dva za dodjelu nagrada te jedan poziv za iskaz interesa.

Raspisan je natječaj za projekte demokratizacije i razvoja civilnoga društva, natječaj za dodjelu institucionalnih podrški u području demokratizacije društva te u području djelovanja udruga mladih i za mlade, kao i natječaj za nagradu “Otisak srca” za razvoj volonterstva djece i mladih te za nagradu za društvene inovacije.

Poziv za iskaz interesa otvoren je za prijavu projekata međunarodne suradnje i razvojne podrške.

Sva dokumentacija dostupna je na internetskoj stranici Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.