Javni poziv za isticanje kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta za razvoj civilnoga društva za područje djelovanja - zaštita potrošača

Imajući u vidu sve prisutniju potrebu pružanja pomoći građanima u zaštiti njihovih potrošačkih prava, Savjet za razvoj civilnoga društva,  na 4. sjednici Savjeta u njegovom petom mandatu održanoj 12. veljače 2014., predložio je dopunu Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva i povećanje broja članova / zamjenika članova iz reda organizacija civilnoga društva uvođenjem novog područja djelovanja u Savjetu pod nazivom „zaštita potrošača“.
 
Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 15. svibnja 2014., donijela je Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva, kojom je broj članova/ca Savjeta, s dotadašnjih 29, povećan za dva nova člana te Savjet sada broji 31 člana, i to: 15 predstavnika javne vlasti i 16 predstavnika organizacija civilnoga društva.
 
Slijedom navedenoga, Ured za udruge objavljuje Javni poziv za isticanje kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta za razvoj civilnoga društva u području djelovanja zaštite potrošača.
 
Sukladno Poslovniku Savjeta za razvoj civilnoga društva, od 7. srpnja 2013., udruge i druge organizacije civilnog društva predlažu kandidate isključivo za područje u kojem djeluju. Svaka udruga, odnosno formalna mreža ili savez udruga, može istaknuti samo po jednog kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta, u suprotnom se kandidatura smatra nevažećom.
 
Kriteriji za isticanje kandidata za člana Savjeta i zamjenika člana iz reda udruga i drugih organizacija civilnoga društva su:
 
•           da je punoljetni državljanin Republike Hrvatske,
•           da nije dužnosnik političke stranke i
•           da ima minimalno tri godine djelatnog iskustva u području djelovanja udruge ili druge organizacije civilnog društva koje predstavlja, u ovom slučaju u području zaštite potrošača.
 
Svaka udruga i druga organizacija civilnog društva, formalna mreža ili savez udruga koji djeluju u području zaštite potrošača mogu istaknuti samo po jednog kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta i to na obrascu za isticanje kandidata na kojem se trebaju  istaknuti po jedan kandidat i za člana i za zamjenika člana, u suprotnom će se kandidatura smatrati nevažećom.
 
Podatke o istaknutim kandidatima za člana i zamjenika člana Savjeta, udruge šalju poštom Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske, a kandidatura treba sadržavati sljedeće:
  • popunjeni obrazac za isticanje kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta za razvoj civilnoga društva, dostupan na mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske,
  • kopiju zadnjeg rješenja o registraciji udruge odnosno druge organizacije civilnog društva (zadnje promjene upisa u odgovarajući registar) ili izvadak iz registra ne stariji od 30 dana,
  • životopise kandidata za člana i zamjenika člana na standardiziranom obrascu, dostupnom na mrežnim stranicama Ureda za udruge,
  • pismo / pisma motivacije kandidata za člana i zamjenika člana (kandidat za člana i kandidat za zamjenika člana mogu napisati i potpisati zajedničko motivacijsko pismo ili pojedinačna pisma) s opisom načina komunikacije i informiranja svog područja u slučaju da bude izabran za člana odnosno zamjenika člana Savjeta; pismo / pisma će se objaviti na mrežnim stranicama Ureda za udruge, uz  imena istaknutih kandidata za glasovanje,
  • potvrdu o aktivnom djelovanju (profesionalnom i/ili  volonterskom) u odgovarajućem području djelovanja udruge ili druge organizacije civilnog društva kontinuirano, najmanje tri godine, ovjerenu od odgovorne osobe u udruzi ili drugoj organizaciji civilnog društva.
Rok za isticanje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta područje zaštite potrošača je 12. lipnja 2014., a popunjeni obrazac za isticanje kandidata, sa svim potrebnim prilozima, dostavlja se isključivo poštom na adresu:
 
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
Radnička cesta 80/V,
10 000 ZAGREB
 
s napomenom ''ISTICANJE KANDIDATA ZA ČLANA SAVJETA''.
 
U roku osam dana od isteka roka za kandidiranje, Povjerenstvo za izbor članova Savjeta (imenovano od strane Savjeta) pregledat će prijave pristigle u roku i utvrditi zadovoljavaju li formalne uvjete zadane pozivom za područje zaštite potrošača.
 
Ured za udruge na svojim mrežnim stranicama objavit će sve važeće kandidature i nevažeće nominacije te odrediti rok od 8 dana za prigovore. Nakon toga, objavit će sve važeće kandidature sa životopisima i motivacijskim pismima te pozvati organizacije civilnoga društva koje djeluju u području zaštite potrošača da daju svoj glas jednom kandidatu za člana i zamjenika člana Savjeta.
 
Eventualna pitanja oko kandidacijskog postupka mogu se postaviti elektroničkim putem, na e-adresu: info@uzuvrh.hr.
 
U nastavku preuzmite:
 
·       Obrazac životopisa
 
 
Savjet za razvoj civilnoga društva je savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske koje djeluje na razvoju suradnje Vlade Republike Hrvatske i organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj na provođenju Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, razvoju filantropije, socijalnog kapitala, partnerskih odnosa i međusektorske suradnje. Osnovan je Odlukom Vlade Republike Hrvatske 2002. godine, a trenutno djeluje u svom petom sazivu. Više o Savjetu možete pronaći ovdje.