Imenovanje predstavnika organizacija civilnog društva u Koordinacijsku radnu skupinu za izradu nove Strategije za suzbijanje korupcije

U tijeku je izrada nacrta nove Strategije suzbijanja korupcije te je u tu svrhu potrebno formirati Koordinacijsku radnu skupinu za izradu predmetne Strategije, a koja će biti sastavljena od predstavnika tijela čije se područje djelatnosti izravno dotiče tema koje bi činile sadržaj Strategije suzbijanja korupcije i predstavnika organizacija civilnog društva koji se bave problematikom suzbijanja korucije.

Sukladno navedenom, Ministarstvo pravosuđa zatražilo je od Savjeta za razvoj civilnog društva da odredi tri predstavnika organizacija civilnog društva koji će sudjelovati u radu navedene skupine. 

Molimo sve zainteresirane da do 13. svibnja 2014. putem obrasca dostave svoje prijedloge. Prijedlozi se dostavljaju članovima Savjeta za razvoj civilnoga društva - predstavnicima udruga pojedinih područja. Popis članova Savjeta pronađite ovdje.

Obrazac