Javni poziv za dostavu prijedloga imenovanja članova Radne skupine za izradu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije, za razdoblje od 2014. do 2018. godine

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske pokrenuo je proces izrade Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije, za razdoblje od 2014. do 2018. godine kojeg će i koordinirati, u okviru projekta financiranog u sklopu Programa zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS, koji provodi s partnerskom institucijom - Pučkim pravobraniteljem.

Svrha ovog Javnog poziva je odabir pet predstavnika iz pet organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom i promicanjem ljudskih prava (četiri predstavnika nevladinih organizacija i jedan predstavnik sindikata), a koji će biti imenovani članovima Radne skupine za izradu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije, za razdoblje od 2014. do 2018. godine.

Zajedničkog predstavnika može predložiti i veći broj organizacija civilnog društva.
 
Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je 26. svibnja 2014. godine, a sve informacije, uvjete za prijavu i potrebnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.