Održana radionica za potencijalne prijavitelje u sklopu Programa "Europa za građane" 2014-2020

Dana 13. svibnja 2014. je u prostorima Ureda Vlade RH za udruge, u sklopu Programa Europa za građane održana radionica za potencijalne prijavitelje. Ukupno je bilo prisutno 32 sudionica/sudionika, predstavnica/ka gradova, općina, organizacija civilnog društva i razvojnih agencija.

                                       

U prvom dijelu predstavljene su opće informacije o Programu (ciljevi, svrha i cjeline programa), nakon čega su prisutni upoznati detaljnije sa pravilima i procedurama za prijavu za dobivanje bespovratnih sredstava (za svaku cjelinu/mjeru posebno). Također je detaljno prezentiran prijavni obrazac objavljen na stranicama EACEA-e, te je pojašnjen i postupak sufinanciranja od strane Ureda.
 
                                  
 
Drugi dio radionice predviđen je za rad u grupama te su sudionice/sudionici podijeljeni u 4 grupe obzirom na područje djelatnosti njihovih organizacija. Konkretno, prolazilo se kroz 4 područja iz prijavnog obrasca koja su od posebnog značaja pri prijavi projekata (opis projekata, tehnički kapaciteti, usklađenost s ciljevima programa i godišnjim prioritetima te uključivanje građana).