Poziv udrugama na sudjelovanje u javnom savjetovanju o strategiji Europa 2020.

Europska komisija je pokrenula javno savjetovanje o strategiji Europa 2020. koje je otvoreno od 5. svibnja do 31. listopada 2014.
 
Cilj javnog savjetovanja je prikupljanje podataka za reviziju strategije Europa 2020. i mišljenja u pogledu njezina daljnjeg razvoja.
 
Moguće je odgovoriti na sva 24 službena jezika EU-a. Odgovor može biti objavljen na jeziku na kojem je podnesen.
 
Strategija Europa 2020. je desetogodišnja strategija Europske unije kojom se nastoji premostiti postojeća gospodarska kriza koja je raširena diljem Europe te poticati konkurentnost i zapošljivost. Strategija ukazuje na nedostatke postojećeg modela rasta i nastoji stvoriti uvjete za razvoj koji je pametan, više održiv i uključiv.
 
Strategija Europa 2020. usvojena je 2010. godine te se direktno nastavlja na Lisabonsku strategiju iz 2000. godine koja je za cilj imala učiniti Europsku uniju najkonkurentnijim i najdinamičnijim svjetskim gospodarstvom temeljenim na znanju do 2010. godine.
 
U novoj strategiji revidirani su ciljevi iz Lisabonske strategije, ali su uvedeni i novi prioriteti i ciljevi te predstavljene nove smjernice za rast i razvoj gospodarstva temeljenog na znanju i inovacijama te za jačanje konkurentnosti europskog gospodarstva i poticanje zapošljivosti europske radne snage.
 
Pozivamo sve zainteresirane udruge da pošalju svoje prijedloge i komentare za reviziju strategije najkasnije do 31. listopada 2014.
 
Detaljnije informacije o Strategiji Europa 2020. potražite ovdje.
 
Tekst strategije na engleskom i hrvatskom jeziku pogledajte ovdje.
 
Javnom savjetovanju, kao i svim ostalim savjetovanjima o politikama Europske unije, može se pristupiti putem portala Vaš glas u Europi.