Objavljeno neovisno izvješće o provedbi Akcijskog plana inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast

Na službenim stranicama međunarodne inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast objavljeno je nezavisno izvješće o provedbi Inicijative u Republici Hrvatskoj, u periodu od 2012. do 2013.

Izvješće je dostupno ovdje (na hrvatskom i engleskom jeziku).

Svi zainteresirani mogu do 18. ožujka poslati svoje komentare na tekst izvješća.

Neovisno izvješće je ključni mehanizam putem kojeg svi zainteresirani mogu pratiti napredak provedbe inicijative u državama sudionicama.

Independent Reporting Mechanism je mehanizam unutar inicijative u sklopu kog se izrađuju neovisna izvješća za svaku pojedinu državu sudionicu inicijative.

Neovisnim izvješćima ocjenjuje se napredak vlada u razvijanju i provedbi Akcijskih planova za provedbu inicijative, napredak u ostvarivanju principa otvorene vlasti, te se njime daju tehničke preporuke za unaprjeđenje.

Namjera je ovim izvješćima potaknuti dijalog i promovirati odgovornost između vlasti i građana.