U 2013. godini državna tijela provela 374 savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o nacrtima zakona, drugih propisa i akata

Vlada Republike Hrvatske na svojoj 143. sjednici održanoj 27. veljače 2014., usvojila je Izvješće o provedbi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u 2013. godini.

Izvješće je pripremljeno temeljem pojedinačnih izvješća 29 državnih tijela o provedenim savjetovanjima u 2013. godini koje je prikupio i obradio Ured za udruge, a sukladno obvezama iz Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. – 2016. te Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj kojima se predviđa praćenje provedbe Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.
 
Izvješće pokazuje da je u 2013. godini ostvaren značajan napredak u odnosu na prethodne godine kad je riječ o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.
 
U 2013. godini provedeno je ukupno 348 savjetovanja o nacrtima zakona, drugih propisa i akata te 26 savjetovanja o iskazima učinaka propisa – ukupno 374 javna savjetovanja. To je gotovo 160% više savjetovanja nego u  2012. godini kad ih je provedno 144, te 675% više nego u 2011. godini kad je provedeno 48 savjetovanja.
 
U postupcima savjetovanja je sudjelovalo 8.299 pravnih i fizičkih osoba koje su dostavile komentar/e na nacrt zakona, drugog propisa ili akta nadležnom državnom tijelu. Broj podnositelja komentara je veći za 73% u odnosu na 2012., a u odnosu na 2011. čak 4697% veći.
 
Od pojedinačnih 9.270 komentara uzetih u daljnje razmatranje, u cijelosti ih je prihvaćeno 2.391, dok ih je 579 djelomično prihvaćeno, a razlozi neprihvaćanja ostalih komentara pojašnjeni su u 149 izvješća o rezultatima savjetovanja koja se pripremaju sukladno obvezi iz Poslovnika Vlade.
 
Izvješće i infografiku možete preuzeti u nastavku.
 
Izvješće o provedbi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u 2013. godini
 
Infografika