Udruge kao poslodavci – partneri u provedbi aktivnih mjera zapošljavanja

Udruge se iz godine u godinu potvrđuju kao sve važniji poslodavci i sve poželjnija karijerna opcija za mnoge nezaposlene osobe. U provedbi mjera aktivne politike zapošljavanja Hrvatski zavod za zapošljavanje sve više se oslanja na udruge kao nezaobilazne partnere. Taj bi se partnerski odnos trebao još više produbiti u predstojećem razdoblju kada se očekuju značajna ulaganja iz Europskog socijalnog fonda za podršku zapošljavanju, razvoju obrazovanja, socijalnoj inkluziji te razvoju suradnje s civilnim društvom u reformi upravljanja javnim politikama.

 
Aktivne mjere za zapošljavanje uključuju:
- potpore za samozapošljavanje,
- potpore za usavršavanje,
- obrazovanje nezaposlenih,
- stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa,
- mjere za očuvanje radnih mjesta,
- olakšice za zapošljavanje,
- javne radove.
 
U okviru javnih radova i u 2014. godini u provedbi je veći broj mjera u kojima mogu sudjelovati i udruge kao korisnici:
 
• „Radom za zajednicu i sebe“ – su/financirano zapošljavanje u javnom radu
„Pomoć sebi i drugima“ – zapošljavanje kroz pojedinačne projekte javnih radova
„Mladi za EU“ – suradnici na EU projektima u nevladinom sektoru i organizacijama socijalnih partnera - javni radovi za mlade 
„Mladi za zajednicu“ - mini javni radovi za mlade 
Zapošljavanje u socijalnom poduzetništvu
Podrška socijalnom uključivanju 
Pokreni zajednicu
Pomoć zajednici 
„Romi za Rome“ – financirano zapošljavanje u javnom radu
Pomoć sebi i drugim Romima 
 
 
Također, udruge mogu sudjelovati u mjeri:
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa:
„Rad i staž i prijevoz" - stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 
 
i Obrazovanje nezaposlenih:
•  Osposobljavanje na radnom mjestu
 
Više informacija o svim mjerama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje možete potražiti na http://www.hzz.hr/default.aspx?id=11697.