Podrška regionalnom razvoju civilnog društva u Republici Hrvatskoj – novi mehanizmi koordinacije

Sukladno mjerama Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2012. do 2016. godine te predviđenoj aktivnosti 2.2. Uspostaviti mehanizme koordinacije među strukturama potpore ujednačenom regionalnom razvoju civilnog društva, Ured Vlade RH za udruge organizirao je 13. veljače u hotelu Dubrovnik u Zagrebu skup pod nazivom „Podrška regionalnom razvoju civilnog društva u Republici Hrvatskoj“.
 
Teme su obuhvaćale predstavljanje Godišnjeg plana natječaja za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva iz državnog proračuna RH i fondova EU u 2014. godini, upoznavanje s radom i ulogom regionalnih centara podrške i njihovim suradnim organizacijama koje djeluju u svim županijama, te modelima osiguranja ravnomjernije zastupljenosti svih županija u financiranim programima i projektima radi boljeg uvažavanja regionalnih i lokalnih potreba.
 
U okviru predstavljenog Godišnjeg plana natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa, sudionici su dobili uvid u institucije odgovorne za provedbu, nazive natječaja, njihovu vrijednost, broj planiranih ugovora za svaki natječaj, te rokove.

Ujedno, predstavljena je uloga pet regionalnih mreža koje provode program regionalnog razvoja  i jačanja sposobnosti OCD-a te pružaju i usluge informiranja, savjetovanja i izobrazbe koje su za korisnike besplatne, te nova, proširena uloga regionalnih zaklada, kao i mogućnosti koje pružaju OCD-i koji su prepoznati kao centri znanja (GONG, Mreža mladih Hrvatske, Kuća ljudskih prava, Udruga Most, Savez udruga Klubtura, Zelena akcija i Zelena mreža aktivističkih grupa).

Na skupu je sudjelovalo preko 70 predstavnika i predstavnica organizacija civilnog društva, razvojnih agencija,  zaklada za razvoj lokalne zajednice te županija i gradova, koji su izrazili podršku povezivanju postojećih resursa radi učinkovitijeg djelovanja svih aktera na lokalnom i regionalnom nivou radi boljeg prepoznavanja potreba građana i građanki  i djelovanja za  dobrobit lokalnih zajednica.