Održana sjednica Savjeta za razvoj civilnog društva

Savjet za razvoj civilnog društva održao je sjednicu u srijedu 12. veljače s početkom u 13:30 u Banskim dvorima. Na sjednici je raspravljen dosadašnji napredak ostvaren u provedbi Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. godine. Također, provedena je rasprava o mogućnostima koje za razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj donosi plan natječaja za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva iz Državnog proračuna i fondova EU u 2014. godini predstavljen na nedavnim Info danima, ali i izazovi u ujednačenoj primjeni usvojenih standarda provedbe natječaja u svim državnim tijelima, kao i jedinicama lokalne uprave, u skladu s Kodeksom pozitivne prakse standarda i mjerila za ostvarivanje financijske podrške za programe i projekte udruga.
 
 
 
Na sjednici je predstavljen i trenutni status programiranja  prioritetnih ulaganja iz Europskog socijalnog fonda za razdoblje 2014.-2020., s posebnim naglaskom na fondove koji će biti raspoloživi za podršku razvoju civilnog društva te jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za doprinos društveno gospodarskom razvoju.
Raspravljen je i Nacrt izvješća o provedenim savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u 2013., kao i mogući utjecaj predloženog Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija na razvoj socijalnog poduzetništva u Republici  Hrvatskoj.

Kao savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske, Savjet za razvoj civilnoga društva osnovan je 2002. godine s ciljem promicanja sustavnog i strukturiranog dijaloga između državnih tijela i organizacija civilnog društva o javnim politikama koje imaju utjecaja na razvoj civilnog društva, filantropije, socijalnog kapitala, partnerskih odnosa i međusektorske suradnje. Savjet ima 29 članova, od čega su 15 predstavnici organizacija civilnog društva (udruga, zaklada, sindikata i udruga poslodavaca), a 14 predstavnici tijela državne uprave i ureda Vlade RH. Zbog kontinuiteta u svome radu i demokratskog načina odabira članova Savjeta - predstavnika udruga iz svih područja djelovanja, Savjet je prepoznat kao dobar model strukturiranja dijaloga s civilnim društvom širom Europe.