Studijski posjet Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije

U studijskoj posjeti Uredu za udruge, 29. siječnja 2014. godine, boravili su predstavnici i suradnice Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije. Cilj posjeta bio je razmjena iskustava s ključnim institucijama i organizacijama te upoznavanje s iskustvima iz Hrvatske u uključivanju civilnog društva u proces donošenja odluka.  U jednodnevnoj posjeti djelatnici i djelatnice Ureda Vlade RH za udruge govorili su o razvoju i modelu podrške za razvoj civilnog društva, te su upoznali sudionike posjete s napretkom i izazovima u primjeni i praćenju Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva za razdoblje od 2012.-2016. godine o ulozi Savjeta za razvoj civilnog društva te uključivanju civilnog društva u proces pristupanja Europskoj uniji. Ujedno su sudionici upoznati s procesom prikupljanja podataka i izradom godišnjeg izvješća o financiranju projekata i programa OCD-a iz javnih izvora, te sa komunikacijskim alatima koji se koriste radi upoznavanja šire javnosti o aktivnostima Ureda.