Info dani 2014. o natječajima za financiranje projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora u 2014. godini

Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge, u suradnji s tijelima državne uprave - davateljima bespovratnih sredstava, organizira Info dane o natječajima za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva iz sredstava Državnog proračuna RH i fondova EU za 2014. godinu. Info dani 2014. održat će se 5. i 6. veljače 2014. u Velikoj dvorani Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta, Zagreb, Donje Svetice 38.
 
Svrha je Info dana zainteresiranim udrugama/organizacijama civilnog društva predstaviti natječaje koji će se raspisivati u 2014., a program će biti pripremljen na temelju Godišnjeg plana natječajaizrađenog sukladno zaključcima Međuresornog povjerenstva za koordinaciju politike financiranja projekata i programa udruga iz Državnog proračuna RH.
 
Tijekom čitavog događanja bit će omogućen video streaming kako bi se omogućilo informiranje i aktivno sudjelovanje što većeg broja zainteresiranih izvan Zagreba. Web adresa putem koje će se moći pristupiti video streamingu bit će objavljena na početnoj stranici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta pod bannerom "Prijenos uživo" (http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=3402), a adresa e-pošte putem koje će zainteresirani izvan Zagreba moći postavljati pitanja predstavnicima davatelja bespovratnih sredstava je: infodani@uzuvrh.hr.
 
Program i prijavni obrazac preuzmite u nastavku.
 
Program
 
Prijavni obrazac
 
NAPOMENA:
Za područja 2. Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladih, potpora djelovanju udruga mladih, promicanje prava djece te podrška obitelji; 3. Socijalno uključivanje – skrb o osobama s invaliditetom i drugim ranjivim skupinama te razvoj volonterstva; 9. Sufinanciranje projekata i programa OCD-a ugovorenih u okviru programa EU za 2014. i 10. Demokratizacija i razvoj civilnoga društva te dodjela institucionalnih podrški prijavilo se značajno više osoba nego što prostorni kapaciteti dvorane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta dopuštaju.
Kako bi što veći broj organizacija dobilo prigodu sudjelovati i saznati relevantne informacije o natječajima, molimo Vas da odredite jednu osobu iz organizacije koja će sudjelovati na prezentacijama za gore navedena područja .