Vlada RH usvojila Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija

Vlada Republike Hrvatske na svojoj 134. sjednici održanoj 27. prosinca 2013. usvojila je Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija. Neke od važnijih izmjena i dopuna odnose se na podizanje granice za određivanje obveznika vođenja dvojnog knjigovodstva i predaje financijskih izvještaja sa 100.000,00 kuna na 230.000,00 kuna, izmjenu Računskog plana, izmjenu obrasca RNO te obrasca RNO-P.

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (ispravak Uredbe)