Najava događanja - Europska godina građana: što smo naučili?

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, Hrvatska alijansa za Europsku godinu građana i Hrvatski pravni centar organiziraju tribinu na temu Europska godina građana: Što smo naučili? koja će se održati u petak, 20. prosinca 2013, od 14 do 17 sati, u dvorani Zrinski hotela Dubrovnik, u Zagrebu, Gajeva 2.
 
2013. godinu Europska komisija je proglasila Europskom godinom građana da bi rasvijetlila pojam europskog građanstva i približila Europu građanima, te potaknula građane Europe na aktivno sudjelovanje u političkom i socijalnom životu Unije.
U tom smislu u Hrvatskoj je ova godina bila također bogata događajima te je cilj ove tribine sumirati godinu za nama i raspraviti buduće korake koje je potrebno učiniti u svrhu daljnjeg razvoja demokratske participacije, usvajanja europskih vrijednosti i aktivnog građanstva EU. Tribina će također poslužiti i kao najava za izbore za Europski parlament.
 
Ured za udruge Vlade RH je nacionalno koordinacijsko tijelo za Europsku godinu građana, ali i kontakt-točka za Program Europa za građane u sklopu koji ima za cilj promicanja aktivnog europskog građanstva. Hrvatska alijansa za Europsku godinu građana je neformalna asocijacija organizacija civilnog sektora posvećenih promicanju vrijednosti aktivnog građanstva u EU, i dijelom je Europske alijanse za Godinu građana. Hrvatski pravni centar je organizacija civilnog društva posvećena promicanju ljudskih prava, vladavine prava i dobre uprave. Radionica je organizirana u okviru projekta „Prema europskom građanstvu“, kojeg sufinancira Europska komisija kroz program IPA Info, te Ured za udruge VRH.
 
Očekuje se da će na tribini sudjelovati predstavnici RH u tijelima EU, predstavnici akademske zajednice i drugi stručnjaci, te predstavnici civilnog sektora, osobito Hrvatske alijanse za Europsku godinu građana, kao i predstavnici drugih zainteresiranih institucija te Vas pozivamo da svojim aktivnim sudjelovanjem doprinesete kvaliteti rasprave. 
 
Molimo Vas da svoje sudjelovanje potvrdite na sljedeće kontakte Hrvatskog pravnog centra: hpc@hpc.hr, ili na broj telefona 01 4854 934.