Održana treća sjednica Savjeta za razvoj civilnog društva

Treća sjednica Savjeta za razvoj civilnoga društva održana je u srijedu 27. studenog 2013. u prostorijama Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge, uz sudjelovanje više od četrdeset predstavnika nadležnih državnih tijela, organizacija civilnog društva te članova Europskog gospodarskog i socijalnog odbora i predstavnika Ebanke (projekt etične banke u Republici Hrvatskoj).
 
Najviše pozornosti članova Savjeta zaokupio je nacrt prijedloga Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija te najavljena obveza javnosti financijskog poslovanja svih neprofitnih organizacija, uključujući i vjerske zajednice. Raspravljalo se i o važnosti prepoznavanja društvenog poduzetništva i potencijalu koje neprofitne organizacije imaju za jačanje gospodarskog i društvenog razvoja te potrebi da se novim zakonom jasno definiraju pravila igre na ovom području, imajući u vidu i nove standarde zaštite tržišnog natjecanja.
 
Na sjednici su raspravljeni komentari i prijedlozi istaknuti za vrijeme prvog čitanja Zakona o udrugama u Hrvatskom saboru. U raspravi je naglašeno da je nužno zadržati visoku razinu poštivanja slobode udruživanja u skladu s praksom Europskog suda za ljudska prava, ali i da postoji legitiman javni interes za utvrđivanje jasnijih postupaka nadzora nad radom udruga kao i standarda zaštite prava članova udruga.
 
Na snažnu podršku članova Savjeta naišao je i prijedlog projekta osnivanja etične banke kao demokratski vođenog socijalnog poduzeća osmišljenog s ciljem pružanja podrške razvoju društvenog poduzetništva, društvenih inovacija, razvoju lokalne zajednice i održivosti lokalnih projekata organizacija civilnog društva.
 
Raspravljalo se i o politici financiranja programa udruga u području zaštite okoliša te su predloženi daljnji koraci koji bi u boljoj koordinaciji Ureda za udruge, Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta, Ministarstva branitelja pridonijeli kvalitetnijoj raspodjeli sredstava na ovom području. 
 
Kao savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske, Savjet za razvoj civilnoga društva osnovan je 2002. godine s ciljem promicanja sustavnog i strukturiranog dijaloga između državnih tijela i organizacija civilnog društva o javnim politikama koje imaju utjecaja na razvoj civilnog društva, filantropije, socijalnog kapitala, partnerskih odnosa i međusektorske suradnje. Savjet ima 29 članova, od čega su 15 predstavnici organizacija civilnog društva (udruga, zaklada, sindikata i udruga poslodavaca), a 14 predstavnici tijela državne uprave i ureda Vlade RH. Zbog kontinuiteta u svome radu i demokratskog načina odabira članova Savjeta - predstavnika udruga iz svih područja djelovanja, Savjet je prepoznat kao dobar model strukturiranja dijaloga s civilnim društvom širom Europe.