Održana rasprava i radionica o savjetovanju s javnošću u postupcima odlučivanja na lokalnoj razini za službenike te predstavnike udruga Karlovačke županije

U utorak, 26. studenog 2013., u organizaciji Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge, Državne škole za javnu upravu i Grada Duge Rese u Demokratskom rasadniku Duge Rese (Pučko otvoreno učilište Duga Resa) održana je rasprava i radionica „Kako unaprijediti savjetovanje s javnošću u postupcima odlučivanja na lokalnoj razini?“.
 
U uvodnom dijelu sudionike su pozdravili Helena Medić, tajnica Grada Duge Rese i Milan Medić, predsjednik LEADER mreže Hrvatske i voditelj LAG-a Vallis Colapis. Radionicu su vodili ravnatelj Ureda za udruge, Igor Vidačak, i zamjenica ravnatelja Ureda za udruge, Vesna Lendić Kasalo, a sudionici su bili predstavnici jedinica lokalne samoprave te predstavnici udruga s područja Karlovačke županije.
 
   
 
Svrha radionice i rasprave bila je potaknuti razmjenu iskustava i dobre prakse između lokalnih vlasti, organizacija civilnog društva i građana o modelima provedbe učinkovitog savjetovanja s javnošću u postupcima odlučivanja o pitanjima od javnog interesa, u skladu s mjerama Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. godine.
 
 
Ova se radionica uklapa u čitav niz aktivnosti koje Ured za udruge provodi u suradnji sa Državnom školom za javnu upravu čiji cilj je poboljšati primjenu standarda savjetovanja s javnošću predviđenih novim Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013)Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u oblikovanju zakona, drugih propisa i akata (NN 140/2009) te dopunama Poslovnika Vlade Republike Hrvatske (NN 121/2012).