Rasprava i radionica Kako unaprijediti savjetovanje s javnošću u postupcima odlučivanja na lokalnoj razini?

U utorak, 26. studenog 2013., u organizaciji Ureda Vlade Republike za udruge i grada Duge Rese, u Demokratskom rasadniku Duge Rese (Pučko otvoreno učilište Duga Resa) održat će se rasprava i radionica Kako unaprijediti savjetovanje s javnošću u postupcima odlučivanja na lokalnoj razini?

Rasprava bi trebala potaknuti razmjenu iskustava i dobre prakse između državnih tijela, lokalnih i regionalnih vlasti, organizacija civilnog društva i građana o modelima provedbe učinkovitog savjetovanja s javnošću u postupcima odlučivanja o pitanjima od javnog interesa, u skladu s mjerama Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. godine.

Radionica će se održati u popodnevnim satima nakon rasprave, a Ured Vlade RH za udruge razvio ju je u suradnji s Državnom školom za javnu upravu. Svrha radionice je je poboljšati primjenu standarda savjetovanja s javnošću predviđenima novim Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013), Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u oblikovanju zakona, drugih propisa i akata (NN 140/2009) te dopunama Poslovnika Vlade Republike Hrvatske (NN 121/2012).

Program