Završeno javno savjetovanje o prioritetima Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014. do 2016.

Zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u procesu savjetovanja i doprinijeli definiranju prioriteta Akcijskog plana. Ukupno su pristigla 3 priloga.
 
1.      Komentari GONG-a
2.      Komentari Centra za mirovne studije
3.      Komentari Udruge invalida rada Zagreb
 
Pristigli doprinosi bit će analizirani u okviru radnih skupina koje će raditi na pripremi nacrta prijedloga Akcijskog plana. Po izradi nacrta prijedloga Akcijskog plana bit će organizirana javna rasprava i savjetovanje, a po završetku cjelokupnog posla izrade Akcijskog plana bit će pripremljeno i cjelovito izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje će biti dostupno na mrežnima stranicama Ureda za udruge.