Završeno je javno savjetovanje o prioritetima financiranja za područje civilnog društva iz strukturnih fondova u programskom razdoblju 2014. – 2020.

 

Zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u procesu savjetovanja i doprinijeli zajedničkom definiranju prioriteta financiranja iz strukturnih fondova. Ukupno je pristiglo 19 priloga.

1. Komentari Parkticipacije, udruge za promicanje urbane agrikulture
2. Komentari Udruge za zaštitu ljudskih prava i humanitarne aktivnosti „Dalmatinski odbor solidarnosti – DOS“
3. Komentari Hrvatskog saveza slijepih
4. Komentari Centra tehničke kulture Rijeka
5. Komentari 2G2E – Udruge za gospodarenje građevinama, energijsku efikasnost, promicanje znanja i vještina
6. Komentari Udruge invalida rada Zagreba
7. Komentari Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova
8. Komentari Lige za prevenciju ovisnosti
9. Komentari Društva invalida Donjeg Miholjca
10. Komentari Doma za starije i nemoćne osobe Maksimir
11. Komentari Udruge za razvoj biciklizma kao načina života BikeMyDay
12. Komentari Udruge Chrobatia
13. Komentari udruge PRAGMA
14. Komentari udruge Robofreak
15. Komentari Dalmatinskog potrošača
16. Komentari Saveza udruga Klubtura, Mreže mladih Hrvatske, Saveza udruga Operacija grad, Saveza udruga Rojc, Mreže udruga u nezavisnoj kulturi KA-Operativa
17. Komentari Autonomnog centra – ACT
18. Komentari udruge Žena
19. Anonimni komentari
 
Naknadno smo zaprimili još dva priloga:
 
20. Komentari Udruge SMART
21. Komentari Social innovation lab –a ( SIL_LAB)


Nakon analize pristiglih doprinosa, proslijedit ćemo prijedloge nadležnim ministarstvima, a o rezultatima savjetovanja ćemo uskoro pripremiti izvješće koje će biti dostupno na mrežnim stranicama Ureda za udruge.