Sabor u prvom čitanju podržao Prijedlog Zakona o udrugama

Nakon što je Vlada Republike Hrvatske nakon provedene javne rasprave 3. listopada u saborsku proceduru uputila Prijedlog Zakona o udrugama, saborski klubovi su 22. listopada u prvom čitanju zaključili raspravu o predloženom zakonu, a 25. listopada je donesen zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. U raspravi je iznesen čitav niz prijedloga i mišljenja koja će se uputiti Vladi Republike Hrvatske radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

Prijedlog Zakona s obrazloženjem te Izvješćem o provedenom javnom savjetovanju s prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama dostupan je ovdje.
 
Video snimka rasprave o Prijedlogu Zakona o udrugama u Hrvatskom saboru dostupna je ovdje:
http://itv.sabor.hr/video/default.aspx?TockaID=5933