Hrvatska delegacija sudjeluje na londonskom samitu inicijative Partnerstva za otvorenu vlast koji je okupio predstavnike 61 vlade

Predstavnici vlada, civilnog društva i privatnog sektora okupili su se u Londonu  gdje će se 61 država članica inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast obvezati na ukupno 1.078 mjera usmjerenih ka poboljšanju života građana

 
Tročlana hrvatska delegacija otputovala je u London na samit inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast koji se održava 31. listopada i 1. studenog 2013. Na samitu će predstaviti neke od mjera na koje će se Vlada Republike Hrvatske obvezati da ih provede u razdoblju 2014. do 2016. godine, u svrhu postizanja veće otvorenosti i transparentnosti.
 
           
 
Na samitu sudjeluje više od 1.000 sudionika, predstavnika vlada, civilnog društva i multilateralnih organizacija. 61 prisutna vlada obvezala se na ukupno 1.078 mjera usmjerenih ka povećanju transparentnosti, odgovornosti te sudjelovanja građana. Na globalnoj razini, londonski samit obilježava sljedeće:
 
  • Proširenje broja članica inicijative na 61 državu
  • Predstavnici svih vlada nazočnih na samitu objavit će nove ambiciozne obveze svojih vlada, koje će biti integrirane u nove Akcijske planove incijative Partnerstvo za otvorenu vlast ili je pak riječ o unaprjeđenim obvezama iz aktualnih Akcijskih planova.
  • U sklopu natječaja „Bright Spots” bit će predstavljeno 7 pojedinaca, iz sedam različitih država, koji će s prisutnima podijeliti svoje priče o uspjehu u sklopu provedbe inicijative Partnerstvo za otvoenu vlast te će biti provedeno glasovanje o tome koja je od tih priča najinspirativnija.
  • Lansiranje prvih Izvještaja o napretku za osam država pokretačica inicijative – Brazil, Indoneziju, Meksiko, Norvešku, Filipine, Južnu Afriku, Veliku Britaniju i Sjedinjene Američke države. Izvještaji su pripremljeni kroz novi instrument – Nezavisan izvještajni mehanizam (Independent Reporting Mechanism - IRM) kojim se ocjenjuje napredak svake pojedine države u ostvarenju mjera na koje se obvezala u sklopu inicijative.
  • Lansiranje novog natječaja za nagradu Otvorena vlada kojim će se dodijeliti priznanje javnim programima u državama članicama inicijative za njihove napore usmjerene ka podizanju razine otvorenosti i odgovornosti u radu te responzivnosti spram građana. Inauguracijska tema natječaja u 2014. godini bit će sudjelovanje građana. 
 
Vlada Republike Hrvatske, po pristupanju inicijativi u rujnu 2011., započela je s provedbom Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2012. do 2013. u travnju 2012., a u rujnu 2013. objavljeno je prvo Izvješće o provedbi Akcijskog plana. Kako je predstavljeno u Izvješću, od ukupno 33 provedbene aktivnosti, njih 11 je u potpunosti provedeno, za njih 19 provedba je u tijeku, dok su 3 aktivnosti djelomično provedene te se može zaključiti da je provedba inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u prvih godinu dana bila u najvećoj mjeri uspješna.
Ostvareni su neki značajni rezultati, posebice u području unapređenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću i prava na pristup informacijama, iako i dalje ostaju određeni izazovi koje treba tek riješiti u narednom razdoblju. Prvenstveno se to odnosi na dio aktivnosti iz područja fiskalne transparentnosti, ali isto tako i u dijelu koji se odnosi na korištenje informacijskih tehnologija gdje se tek očekuju rezultati predviđeni Akcijskim planom.
 
S druge strane, Vlada Republike Hrvatske, odnosno pojedina ministarstva i druga državna tijela istovremeno su provela značajan broj drugih aktivnosti koje pridonose ciljevima postavljenima u Akcijskom planu, a kojima je Vlada Republike Hrvatske u proteklih godinu dana dokazala svoju namjeru primjene načela i standarda na koje se obvezala pristupivši inicijativi Partnerstvo za otvorenu vlast.
 
Vlada Republike Hrvatske odlučna je i dalje  nastaviti s provedbom inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj. U tom smislu već je započeo rad na izradi novog Akcijskog plana koji će u obzir uzeti dosadašnja iskustva i naučene lekcije, a bit će razvijen u suradnji sa širokim krugom dionika iz različitih sektora. Na sjednici Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast definirane su osnovne smjernice za aktivnosti koje bi trebale biti obuhvaćene novim Akcijskim planom, a koje će biti predstavljene i na londonskom samitu. One, između ostalog, uključuju izradu i objavu javno pretražive baze podataka o izvršenim plaćanjima s jedinstvenog računa državnog proračuna sukladno propisanim proračunskim klasifikacijama, nastavak aktivnosti u vezi s uspostavom jedinstvenog središnjeg portala hrvatske Vlade koji će pridonijeti otvorenijem i transparentnijem radu svih vladinih tijela, unapređenju komunikacije s građanima te pružanju javnih usluga online, unapređenje primjene Zakona o pravu na pristup informacijama te izradu jedinstvenog portala e-savjetovanja u svrhu jačeg uključivanja građana u procese donošenja odluka.
 
 
Za više informacija molimo da se obratite Sandri Pernar, u Vladinom Uredu za udruge, na e-mail adresu: sandra.pernar@uzuvrh.hr te broj mobitela: 098 200 155 ili posjetite www.opengovpartnership.org. Na navedenoj stranici bit će dostupan i live stream službenog programa samita.