Odobreno 17 prijava za sufinanciranje EU projekata organizacija civilnog društva

 Temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2013. godinu, donesena je peta Odluka o sufinanciranju projekata i programa organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2013. godinu, za koje je zahtjev podnesen u razdoblju od 29. kolovoza do 10. listopada 2013.

Svim podnositeljima prijava koji udovoljavaju kriterijima utvrđenim Pravilima za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2013. godinu odobren je maksimalno ostvariv iznos.
Sufinancirat će se projekti organizacija civilnoga društva u iznosima i postotku kako je navedeno u Odluci.