Održana radionica o financiranju projekata i programa udruga za službenike na području Varaždinske i Međimurske županije

Državna škola za javnu upravu, u suradnji s Uredom Vlade Republike Hrvatske za udruge organizirala je 12. i 13. rujna 2013. u Varaždinu radionicu na temu Financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva iz javnih izvora, na kojoj je sudjelovalo 25 predstavnika varaždinskih i međimurskih jedinica lokalne i područne samouprave.

Svrha radionice bila je upoznavanje sudionika s pozitivnom praksom, standardima, mjerilima i kriterijima financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva iz javnih izvora, a cilj polaznicima radionice osvijestiti mogućnosti kreiranja društvenih promjena kroz učinkovito planiranje i provedbu natječaja za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva iz javnih izvora.
 
Radionica je prije svega bila namijenjena rukovodećim službenicima odgovornim za planiranje i provedbu proračuna u jedinicama lokalne i područne samouprave i službenicima koji rade na poslovima pripreme i provedbe natječaja za financiranje projekata i programa udruga.
 
Ovo je, nakon Istarske županije, druga u nizu ovogodišnjih radionica o financiranju projekata i programa udruga za službenike jedinica lokalne i područne samouprave, a sljedeća radionica održava se u Zadru 17. i 18. rujna 2013.