Imenovanje predstavnika organizacija civilnog društva u Upravljački odbor Projekta podrške implementaciji Strateškog plana Konvencije o biološkoj raznolikosti 2011.-2020.

 

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode kao nadležno tijelo za koordinaciju Projekta podrške implementaciji Strateškog plana Konvencije o biološkoj raznolikosti 2011.-2020.,osniva Upravljački odbor projekta  s ciljem razmjene informacija, praćenja i nadzora provedbe, a Upravljački odbor uključivat će predstavnike Ministarstva, Državnog zavoda za zaštitu prirode, Agencije za zaštitu okoliša, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  te predstavnike nevladinog sektora.

 
Globalni fond za okoliš izdvojio je namjenska sredstva za provedbu ovog projekta. Ciljevi navedenog projekta su: izrada Izvješća o stanju prirode, koje će pružiti ocjenu i buduće smjernice za reviziju i provedbu ciljeva Strategije i akcijskog plana zaštite prirode Republike Hrvatske., te izrada Petog nacionalnog izvješća za Konvenciju o biološkoj raznolikosti .
 
Molimo Vas da do 23. kolovoza 2013. do 16 sati, putem obrasca dostavite prijedloge kandidata za člana Upravljačkog odbora i njegovog zamjenika. Prijedlozi se dostavljaju članovima Savjeta za razvoj civilnoga društva - predstavnicima udruga iz navedenog područja (zaštita okoliša i održivi razvoj), a popis članova s elektroničkim adresama pronađite ovdje.