Poziv na predlaganje predstavnika organizacija civilnog društva u Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala

Sukladno članku 10., stavku 3. Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (Narodne novine broj 22/2013), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, zatražilo je prijedlog kandidata za imenovanje predstavnika organizacija civilnog društva u Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala.

Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala središnje je strateško tijelo Republike Hrvatske za razvoj Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Nacionalno vijeće ima predsjednika i 24 člana predloženih od strane institucija, od kojih je jedan predstavnik organizacija civilnog društva na prijedlog tijela nadležnog za koordinaciju suradnje s organizacijama civilnog društva.
Prema dugogodišnjoj dobroj praksi, Ured Vlade RH za udruge u postupcima odabira predstavnika civilnog društva u razna savjetodavna tijela, radne skupine i odbore surađuje sa Savjetom za razvoj civilnog društva, koji okuplja demokratski izabrane predstavnike udruga iz dvanaest područja djelovanja, predstavnike zaklada, sindikata i udruga poslodavaca te predstavnike državnih tijela.
Molimo sve zainteresirane da do 23. kolovoza 2013. putem obrasca dostave prijedloge kandidata za člana Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala. Prijedlozi se dostavljaju članovima Savjeta za razvoj civilnoga društva - predstavnicima udruga iz navedenog područja (demokratizacija, vladavina prava te razvoj obrazovanja), a popis članova s elektroničkim adresama pronađite ovdje. Glasovanje će se obaviti elektroničkim putem do 30. kolovoza 2013., sukladno članku 13. Poslovnika Savjeta za razvoj civilnog društva.