Portal Vaš glas u Europi dostupan i na hrvatskom jeziku

Europska komisija je na svojim internet stranicama postavila podstranicu Vaš glas u Europi koja nudi mogućnosti sudjelovanja u savjetovanjima i raspravama, te ostale alate putem kojih se možete aktivno uključiti u procese stvaranje europske politike.

Stranica je podijeljena u tri osnovna dijela, odnosno načina aktivnog sudjelovanja građanki i građana u oblikovanju europskih politika:
·         Savjetovanja su namijenjena za davanje mišljenja o politikama EU te se na taj način utječe na njihovo kreiranje
·         Rasprave su postavljene s ciljem raspravljanja o temama dana, te razgovora s vodećim osobama u EU putem interneta
·         Ostali alati služe kako biste pronašli neke druge načine da bi se vaš glas čuo u Europi.
 
O stranici i ostalim vezanim informacijama možete saznati ovdje.